Przyjęcie do Ośrodka

  • Drukuj
  • Osobą odpowiedzialną za przyjęcia nowych pacjentów jest kierownik Marek Świderski, kontakt bezpośredni +48602778254
  • Przyjęcia nowych pacjentów odbywają się wyłącznie w określone dni w godzinach pracy lekarzy psychiatrów – związane jest to z koniecznością  konsultacji z lekarzem podczas przyjęcia do ośrodka. 
  • Dokładna data i godzina przyjęcia do ośrodka każdorazowo powinna być ustalona telefonicznie z kierownikiem Markiem Świderskim. 
  • Dokumenty, które są potrzebne do przyjęcia to dowód osobisty bądź potwierdzenie nr pesel oraz skierowanie do naszego ośrodka. 

Ważne informacje dotyczące skierowania:

- z przyczyn proceduralnych rozpoznanie lekarza na skierowaniu  musi być inne niż wyłącznie uzależnienie od alkoholu F.10 – dopuszczalne są rozpoznania od F.11 do F.19 czyli uzależnienie od konkretnego narkotyku bądź uzależnienie „mieszane” od kilku substancji psychoaktywnych ( w tym również alkohol )

- wyraźna pieczęć placówki kierującej ( nazwa, adres, NIP, Regon, kody resortowe )

- wyraźna pieczęć lekarza kierującego ( imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nr prawa wykonywania zawodu )

- data wystawienia skierowania  

 

  • Wskazane jest okazanie dokumentacji dotychczasowego leczenia jeżeli osoba starająca się o przyjęcie do ośrodka wcześniej była odtruwana na oddziale detoksykacyjnym bądź była leczona psychiatrycznie lub somatycznie
  • Przyjmujemy zarówno osoby ubezpieczone jak i nie ubezpieczone. W przypadku osób ubezpieczonych należy posiadać potwierdzenie ubezpieczenia. 
  • Przyjmujemy również osoby uzależnione zobowiązane przez sąd do podjęcia leczenia. 
  • Po uprzednim ustaleniu z kierownikiem istnieje możliwość transportu z Częstochowy do ośrodka nowoprzybyłym pacjentom.