Dane do faktur

Faktury dla naszego ośrodka powinny być wystawiane z wyszczególnieniem nabywcy i odbiorcy - który jest jednocześnie płatnikiem - według poniższego schematu:
Skopiuj dane do faktury
Nabywca
STOWARZYSZENIE MONAR
Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
NIP: 526 10 38 205
Odbiorca / Płatnik:
STOWARZYSZENIE MONAR
OŚRODEK LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ W DĘBOWCU
Dębowiec 2
42-360 Poraj