Nasz Zespół

Wykwalifikowany zespół Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu oferuje profesjonalną pomoc osobom uzależnionym. Zatrudniamy specjalistów psychoterapii uzależnień, profesjonalistów z dziedziny medycyny, psychiatrii, psychologii klinicznej oraz pedagogiki i resocjalizacji.

Administracja

Marek Świderski

Dyrektor ośrodka

Marek Świderski – Dyrektor Ośrodka w Dębowcu. W pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem pacjenta jak również dba o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Będąc wiernym wartościom MONARu i spuściźnie Marka Kotańskiego unowocześnia i wprowadza nowe metody pracy z uzależnionymi, nie boi się wyzwań i innowacji.
Czerpie z różnych wzorów i jest zwolennikiem „intergratywnych” metod w terapii uzależnień. Dba również aby kadra i pacjenci byli aktywni w działalności charytatywnej i społecznej oraz rozwijali wszechstronne zainteresowania.

Monika Kozłowska Oleszczuk

Starsza księgowa

Jakub Kiesz

Specjalista ds. administracji

Lekarze psychiatrzy

Ewa Strączkowska

Psychiatra, Lekarz Pierwszego Kontaktu

Jadwiga Lipecka Wielgomas

Psychiatra

Kadra terapeutyczna

Ewelina Wasiek-Organa

Specjalista w dziedzinie Psychoterapii Uzależnień
Specjalista w dziedzinie Psychologia Kliniczna Zaburzeń Psychicznych
Psychoterapeuta psychodynamiczny w procesie szkolenia
Superwizor - aplikant Psychoterapii Uzależnień

Rafał Rzońca

Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Psychoterapeuta Humanistyczno-Doświadczeniowy
(w procesie szkolenia)

Michał Wójcik

Pedagog
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Katarzyna Całus

Pedagog, Pedagog specjalny
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Psychoterapeuta Systemowy (w trakcie całościowego kursu psychoterapii)

Magdalena Grubska

Pedagog
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Paweł Matusik

Pedagog
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Krzysztof Kokot

Pedagog
Oligofrenopedagog,
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Krzysztof Dyrda

Terapeuta zajęciowy

Adrian Pudło

Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Alicja Surówka

Psycholog

Personel Medyczny

Tomasz Czech

Pielęgniarz

Anna Dziubczyk Chłąd

Pielęgniarka

Zespół pracuje pod stałą superwizją kliniczną superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii