Certyfikat ISO

Jakość potwierdzona certyfikatem

Stowarzyszenie MONAR otrzymało certyfikat ISO-9001.

Do niedawna mówiło się, że normy ISO-9001 mają zastosowanie tylko w sferze produkcyjnej. Państwo są przykładem na to, że standard ten sprawdza się również w obszarze usług publicznych – powiedział Artur Szwoch, wiceprezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.

Najważniejszy jest człowiek

– Fundamentem tego standardu jest orientacja na klienta. W praktyce oznacza to, że wiemy kto jest naszym klientem, identyfikujemy i spełniamy jego oczekiwania, badamy jego zadowolenie z usług, które mu świadczymy – wyjaśniał Artur Szwoch. Dodał, że na rynku rywalizujących ze sobą firm komercyjnych dążenie do podnoszenia standardów wynika z walki o klienta. – W sferze usług publicznych, w waszej trudnej działalności, decydowały motywy wyższego rzędu. Za to należy wam się wielki szacunek – podkreślił.

MONAR powstał jako oddolny ruch. Była to inicjatywa ludzi, którzy uważali, że pomoc należy się każdemu, kto jej potrzebuje. Nieważne, czy jest biedny, uzależniony, chory – zasługuje na pomoc, ponieważ jest człowiekiem. Nasze dzisiejsze standardy wyrastają z tej filozofii, uwzględniają potrzeby formułowane przez ludzi, którzy z naszej pomocy korzystają. Wciąż wierzymy w hasła, które towarzyszą nam od początku: że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy zasługuje na szansę, że ważna jest godność człowieka – zaznaczyła Jolanta Łazuga-Koczurowska, była przewodnicząca ZG Stowarzyszenia MONAR.