Przyjęcie do ośrodka

Osobą odpowiedzialną za przyjęcia nowych pacjentów jest Dyrektor Ośrodka Marek Świderski

Marek Świderski

Dyrektor ośrodka

Przyjęcia nowych pacjentów odbywają się wyłącznie w określone dni w godzinach pracy lekarzy psychiatrów – związane jest to z koniecznością  konsultacji z lekarzem podczas przyjęcia do ośrodka. 

Dokładna data i godzina przyjęcia do ośrodka każdorazowo musi być ustalona telefonicznie z Dyrektorem Ośrodka Markiem Świderskim. 

Dokumenty, które są potrzebne do przyjęcia to dowód osobisty lub paszport bądź potwierdzenie nadania numeru pesel oraz ważne skierowanie do naszego ośrodka.

Ważne informacje dotyczące skierowania i przyjęcia.:

– z przyczyn proceduralnych na skierowaniu od lekarza powinno znajdować się rozpoznanie F19.2
– wyraźna pieczęć placówki kierującej (nazwa, adres, NIP, Regon, kody resortowe)
– wyraźna pieczęć lekarza kierującego (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nr prawa wykonywania zawodu)
– data wystawienia skierowania  
Wskazane jest okazanie dokumentacji dotychczasowego leczenia jeżeli osoba starająca się o przyjęcie do ośrodka wcześniej była odtruwana na oddziale detoksykacyjnym bądź była leczona psychiatrycznie lub somatycznie.
Przyjmujemy zarówno osoby ubezpieczone jak i nie ubezpieczone. W przypadku osób ubezpieczonych należy posiadać potwierdzenie ubezpieczenia. 
Przyjmujemy również osoby uzależnione zobowiązane przez sąd do podjęcia leczenia.