Superwizje

Nasz zespół pracuje pod stałą superwizją kliniczną superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Superwizje – kilka słów…

Przedmiotem superwizji mogą być m.in.:
  • analiza relacji z pacjentem i jej wpływ na diagnozę oraz sposób prowadzenia terapii,
  • etyczne aspekty oddziaływania w relacji pomagania,
  • analiza procesów zachodzących w grupie, relacji w zespole merytorycznym w kontekście ich wpływu na proces oddziaływań, czy konsultacje programowe, związane z realizacją programów pomocowych lub profilaktycznych.

Superwizja to uznany sposób podwyższenia skuteczności systemu pomocowego naszego Stowarzyszenia, to wspólne uczenie się i towarzyszenie sobie w rozwoju zawodowym.

Dzięki superwizji możemy:
  • rozumieć siebie, swoje relacje z pacjentem (pacjentami) i ich wpływ na naszą pracę,
  • rozwijać się, planować rozwój zawodowy, analizować osobiste zasoby i ograniczenia,
  • korzystać ze wsparcia, radzić sobie z wypaleniem zawodowym,
  • rozwijać współpracę i relacje w zespole pracowniczym,
  • wspierać się w przestrzeganiu zasad etyki zawodowej i rozważaniu dylematów etycznych.