Regulamin darowizn

Regulamin dokonywania wpłat darowizn na rzecz

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu
przez stronę internetową https://monar.com.pl/budujemy-nowy-dom/

(dalej „Regulamin”)
§1

  1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat – darowizn na rzecz zakładu leczniczego Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu za pośrednictwem systemu udostępnionego na stronie internetowej https://monar.com.pl/budujemy-nowy-dom/ .
  2. Darowizny wpłacone za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej https://monar.com.pl/budujemy-nowy-dom/ zostaną przeznaczone w całości na cele statutowe Stowarzyszenia MONAR.

§2

  1. Wpłaty za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej https://monar.com.pl/budujemy-nowy-dom/ są bezpieczne, gdyż są przekazywane do Stowarzyszenia MONAR przez zaufanego operatora płatności internetowych Przelewy24.pl.
  2. Wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne.
  3. Darczyńca może wpłacić jedną z zaproponowanych mu kwot: 100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł lub inną wybraną przez Darczyńcę kwotę, nie wyższą jednak niż 50000 złotych.
  4. Aby skorzystać z dostępnego na stronie internetowej https://monar.com.pl/budujemy-nowy-dom/ użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do sieci Internet.

§3

W celu uzyskania potwierdzenia wpłat na rzecz Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Dębowcu dokonanych za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej https://monar.com.pl/budujemy-nowy-dom/ należy napisać prośbę na adres biuro@monar.com.pl wraz z potwierdzeniem otrzymanym na adres e-mail po dokonaniu wpłaty lub potwierdzeniem z banku. Te informacje są niezbędne do odszukania i potwierdzenia wpłaty w naszym systemie płatności. Jeżeli te dane okażą się niewystarczające możemy poprosić Cię o
dodatkowe dane. Potwierdzenie wpłaty zostanie przesłane w terminie 1 miesiąca od przesłania prośby (wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami).

Potwierdzenia nie będą wystawiane po upływie roku od dokonania wpłaty.

Potwierdzenia nie będą wystawiane w przypadku dokonania płatności BLIK.

§4

Stowarzyszenie MONAR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

§5

Decydując się na korzystanie z systemu dostępnego na stronie internetowej
https://monar.com.pl/budujemy-nowy-dom/ darczyńca akceptuje postanowienia Regulaminu.